Hem / Mark- och anläggning

Mark- och anläggning

Hansson & Söner utför mark- och anläggningsentreprenader åt främst företag, industri, förvaltning samt i egna entreprenader. Vi har egna resurser i form av såväl små som stora anläggningsmaskiner, egna maskinstyrningssystem samt mätning i egen regi.

Vi har resurser att utföra entreprenader innehållande grundläggning, större schakter samt arbeten i vatten. I verksamheten kan våra kunder dra nytta av företagets kunskaper inom 3D och BIM.
referensprojekt

Mark- och anläggningsprojekt