Hem / Kajen Tjörn

Kajen Tjörn

Vi bygger vi tre olika hustyper: Kajhusen vänder ansiktet mot hamnen, Pirhuset har blicken riktad mot öppet hav och Klipphuset tar stöd mot det kraftfulla berget. Längs den gamla strandlinjen går Kajens naturliga uterum och mötesplats – den långa bryggan.
Kontakta oss
Sektor:
Bygg
Projekttyp:
Nybyggnation av 53 st lägenheter
Byggstart:
Hösten 2018
Färdigställande:
Våren 2020
Kund:
AB Toftö
Arkitekt:
Mats & Arne Arkitektkontor

Fler projekt