Hem / KMA arbete

KMA arbete

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Hansson & Söner Entreprenad AB är ett komplett bygg- och anläggningsföretag. Vår verksamhet startade redan på 1920-talet och vi verkar i västra Sverige med kontor på Tjörn, i Göteborg och i Kungälv.

Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en strävan att ständigt bli bättre. Vi har ett ledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och vi följer relevanta lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav.

Vårt kvalitetsarbete

Vi vill skapa förtroende hos våra kunder och andra intressenter genom engagemang och ansvar. Våra kunder ska ha ett förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

Detta betyder att vi ska

Erbjuda våra kunder rätt kvalitet.
Utföra alla våra arbeten rätt från början.
Planera våra arbeten för bra arbetsmiljö och god ordning.
Utföra våra arbeten inom utlovad tid.
Verka för att varje beställare och kund blir en referens.

Vår arbetsmiljö

Våra medarbetare ska trivas på jobbet och vi arbetar aktivt för att eliminera risker för olyckor. Det är självklart att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom samverkan mellan anställda och partners. Vi arbetar för att ha en arbetsmiljö som av alla uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god samt tar avstånd från all form av kränkning. 

Det gör vi genom att

Arbeta för att alla medarbetare tar en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
Systematiskt undersöka, följa upp och utreda risker, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
Planera och styra våra arbetsplatser så att risker förebyggs och olycksfall inte uppstår.

Vårt miljöarbete

Vi vill minimera negativ miljöpåverkan genom att sträva efter ett miljöriktigt byggande med hållbara metoder. Där vi kan påverka vill vi främja miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

Detta innebär att vi

Samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
Strävar mot klimathållbarhet.
Miljöarbetet är en naturlig del i vår affärsverksamhet.

Vårt engagemang för en hållbar framtid

Hansson & Söner Entreprenad AB och FN:s globala hållbarhetsmål


På Hansson & Söner Entreprenad AB är vi också engagerade i att bidra till en mer hållbar & rättvis värld.  I vårt arbete strävar vi efter att inte bara uppfylla våra kunders förväntningar utan även att bidra till globala mål som gynnar oss alla.

På Hansson & Söner har vi valt att arbeta lite mer aktivt mot tre av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, vilka reflekterar kärnan i vårt åtagande mot hållbarhet
MÅL 7
Hållbar energi för alla
Vi är engagerade i att effektivisera vår energianvändning och minska vårt koldioxidavtryck. Genom att mäta vår energiförbrukning per anställd och säkerställa att våra uppvärmda utrymmen är väl isolerade, för att nämna några av våra åtgärder, tar vi steg mot en mer hållbar energianvändning i vår verksamhet.
MÅL 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi tror på vikten av att skapa en arbetsmiljö som inte bara är säker och hälsosam, utan också främjar personlig och professionell utveckling. Vår personal är hjärtat i vår verksamhet, och deras välbefinnande är avgörande även för vår framgång. Detta mål handlar om mer än bara ekonomisk tillväxt; det handlar om att bygga en hållbar framtida för alla anställda och samarbetspartners.
MÅL 12
Hållbar konsumtion och produktion
Vi arbetar aktivt för att optimera vår användning av resurser och minska avfall. Genom att införa effektiva arbetsmetoder och uppmuntra återanvändning och återvinning, strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan.

Vår väg mot ansvar och hållbarhet

För att säkerställa att vi kontinuerligt gör framsteg mot dessa mål, har vi implementerat ett system för att noggrant mäta och utvärdera vår prestation. Detta system hjälper oss att identifiera områden där vi kan förbättra oss och säkerställa att vi alltid arbetar mot att vara en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet.

Vi hoppas att vårt engagemang för dessa globala hållbarhetsmål gör oss till en mer attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare, samtidigt som vi bidrar till en bättre framtid för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad.