Hem / KMA arbete

KMA arbete

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Hansson & Söner Entreprenad AB är ett komplett bygg- och anläggningsföretag. Vår verksamhet startade redan på 1920-talet och vi verkar i västra Sverige med kontor på Tjörn, i Göteborg och i norra Bohuslän.

Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en strävan att ständigt bli bättre. Som en naturlig följd av detta är vi sedan januari 2015 certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vårt kvalitetsarbete

Vi vill ha förtroende hos våra kunder och andra intressenter genom engagemang och ansvar. Våra kunder ska ha ett förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

Det här betyder att vi ska

Erbjuda våra kunder rätt kvalitet.
Utföra alla våra arbeten rätt från början.
Planera våra arbeten för god ordning och bra arbetsmiljö.
Utföra våra arbeten inom utlovad tid.
Verka för att varje beställare och kund blir en referens.

Vårt miljöarbete

Vi vill minimera vår negativa miljöpåverkan och sträva efter ett miljöriktigt byggande med ekologiskt hållbara metoder utan att göra avkall på kvalitet och lönsamhet. Vi vill bevara och främja byggnaders miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

Det gör vi genom att

Arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
Systematiskt följa upp och utreda risker, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
Planera och styra våra arbetsplatser så att risker förebyggs och olycksfall inte uppstår.

Vår arbetsmiljö

Vi vill minimera vår negativa miljöpåverkan och sträva efter ett miljöriktigt byggande med ekologiskt hållbara metoder utan att göra avkall på kvalitet och lönsamhet. Vi vill bevara och främja byggnaders miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

Det här innebär att vi

Samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
I vårt miljöarbete strävar vi efter ett hållbart klimat.
Miljöarbetet är en naturlig del i vår affärsverksamhet.