Hem / KMA arbete

KMA arbete

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Hansson & Söner Entreprenad AB är ett komplett bygg- och anläggningsföretag. Vår verksamhet startade redan på 1920-talet och vi verkar i västra Sverige med kontor på Tjörn, i Göteborg och i Kungälv.

Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en strävan att ständigt bli bättre. Vi har ett ledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och vi följer relevanta lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav.

Vårt kvalitetsarbete

Vi vill skapa förtroende hos våra kunder och andra intressenter genom engagemang och ansvar. Våra kunder ska ha ett förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

Detta betyder att vi ska

Erbjuda våra kunder rätt kvalitet.
Utföra alla våra arbeten rätt från början.
Planera våra arbeten för bra arbetsmiljö och god ordning.
Utföra våra arbeten inom utlovad tid.
Verka för att varje beställare och kund blir en referens.

Vår arbetsmiljö

Våra medarbetare ska trivas på jobbet och vi arbetar aktivt för att eliminera risker för olyckor. Det är självklart att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom samverkan mellan anställda och partners. Vi arbetar för att ha en arbetsmiljö som av alla uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god samt tar avstånd från all form av kränkning. 

Det gör vi genom att

Arbeta för att alla medarbetare tar en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
Systematiskt undersöka, följa upp och utreda risker, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
Planera och styra våra arbetsplatser så att risker förebyggs och olycksfall inte uppstår.

Vårt miljöarbete

Vi vill minimera negativ miljöpåverkan genom att sträva efter ett miljöriktigt byggande med hållbara metoder. Där vi kan påverka vill vi främja miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

Detta innebär att vi

Samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
Strävar mot klimathållbarhet.
Miljöarbetet är en naturlig del i vår affärsverksamhet.