Preem

Vår målsättning är att göra mycket för att bidra till att uppnå klimatmålen.
Vi är därför stolta över vårt senaste uppdrag att vara en del av Preemraffs projekt för omställning till produktion av förnybar diesel miljöklass 1 i Lysekil!   Vi skall bl.a. utföra ställverk, fundament och markförlagda ledningar inom området.

Fler nyheter

cross