Östra Huvudvattenledningen Tjörn

Efter ca 1000 timmar utan några dåliga vattenprov så kunde vi tisdagen den 23/3 koppla in 9000m ny PE ledning på Tjörns nät. En välkommen kapacitetsökning för dricksvattenförsörjningen på östra Tjörn.

Fler nyheter