Östra Huvudvattenledningen Tjörn

I samband med en driftstörning i går kl. 15.30 tidigarelades en planerad inkoppling. Vi påbörjade omgående arbetet med att koppla in den nya ledningen som redan låg klar på plats med all tillgänglig personal. Tack vare att all personal ställde upp och körde på större delen av natten så gick inkopplingen bra. Härligt att se hur alla hjälps åt när det är stora värden på spel. Jobbigt men roligt för alla när det trots allt går så bra. Några serviser kunde inte kopplas in under natten men bör bli klara under förmiddagen.  
Viktig information

Fler nyheter