Kajen etapp 2

Andra gjutetappen bottenplatta och första gjutning av vägg.

Fler nyheter

cross